Thùng nhựa rỗng | Thung nhua rong

THÙNG NHỰA RỖNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

THÙNG NHỰA RỖNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Thùng nhựa rỗng | Thung nhua rong | sóng nhựa | khay nhựa

thùng nhựa rỗng công nghiệp, thung nhua rong, sot nhua rong, song nhua rong, ro nhua, song nhua dan, thùng nhựa rỗng, sọt nhựa rỗng, sóng nhựa đan, sóng nhựa, thùng nhựa, rổ nhựa đan, sọt nhựa có bánh xe, thùng nhựa rỗng rẻ ở HCM, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sọt nhựa giá rẻ,THUNG NHUA RONG, SOT NHUA RONG, SONG NHUA RONG, RO NHUA, SONG NHUA DAN, THÙNG NHỰA RỖNG, SỌT NHỰA RỖNG,SÓNG NHỰA ĐAN, SÓNG NHỰA, THÙNG NHỰA, RỔ NHỰA ĐAN, SỌT NHỰA CÓ BÁNH XE, SỌT NHỰA GIÁ RẺ
Công ty TNHH Thuận Thiên chuyên cung cấp các loại thùng nhựa rỗng, sóng rỗng, sóng nhựa đan, rổ rỗng, thùng nhựa rỗng giá rẻ ở HCM
THÙNG NHỰA RỖNG

SÓNG HỞ 1T

610 x 420 x 100 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 1T5

610 x 420 x 150 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 1T8

585 x 385 x 180 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 1T9

610 x 420 x 190 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 2T1

525 x 370 x 215 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG XẾP 2T8

530 x 370 x 280 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG XẾP TT 3T1

620 x 430 x 310 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 3T1

610 x 420 x 310 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 3T9

610 x 420 x 390 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 4T5 - SÓNG HỞ 5 BÁNH XE

778 x 496 x 458 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG HỞ 5T4 - SÓNG HỞ 8 BÁNH XE

840 x 622 x 547 mm
Giá: Liên hệ

SÓNG QUAI SẮT

715 x 465 x 330 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 012

505 x 350 x 310 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 013

560 x 375 x 300 mm
Giá: Liên hệ
Go Top