Thùng nhựa rỗng | Thung nhua rong

THÙNG NHỰA RỖNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

THÙNG NHỰA RỖNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Thùng nhựa rỗng | Thung nhua rong | sóng nhựa | khay nhựa

thùng nhựa rỗng công nghiệp, thung nhua rong, sot nhua rong, song nhua rong, ro nhua, song nhua dan, thùng nhựa rỗng, sọt nhựa rỗng, sóng nhựa đan, sóng nhựa, thùng nhựa, rổ nhựa đan, sọt nhựa có bánh xe, thùng nhựa rỗng rẻ ở HCM, thùng nhựa rỗng giá rẻ, sọt nhựa giá rẻ,THUNG NHUA RONG, SOT NHUA RONG, SONG NHUA RONG, RO NHUA, SONG NHUA DAN, THÙNG NHỰA RỖNG, SỌT NHỰA RỖNG,SÓNG NHỰA ĐAN, SÓNG NHỰA, THÙNG NHỰA, RỔ NHỰA ĐAN, SỌT NHỰA CÓ BÁNH XE, SỌT NHỰA GIÁ RẺ
Công ty TNHH Thuận Thiên chuyên cung cấp các loại thùng nhựa rỗng, sóng rỗng, sóng nhựa đan, rổ rỗng, thùng nhựa rỗng giá rẻ ở HCM
THÙNG NHỰA RỖNG

THÙNG NHỰA RỖNG TT 002

525 x 355 x 150 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 004

610 x 420 x 310 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 005

610 x 420 x 390 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 008

610 x 420 x 150 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 009

610 x 420 x 190 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 010

610 x 420 x 100 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 011

715 x 465 x 330 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 012

505 x 350 x 310 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 013

560 x 375 x 300 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 014

610 x 420 x 250 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 015

1186 x 886 x 668 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 018

525 x 370 x 215 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 0199

780 x 500 x 430 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 020

585 x 385 x 180 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA RỖNG TT 022

850 x 630 x 525 mm
Giá: Liên hệ
Go Top