Thùng nhựa đặc, thung nhua dac

Thùng nhựa đặc, thung nhua dac

Thùng nhựa đặc, thung nhua dac

Thùng nhựa đặc | Thung nhua dac | Thung nhua

Thùng nhựa đặc, Thung nhua dac, thung nhua, thùng nhựa
Thùng nhựa đặc Thuận thiên plastic được thiết kế chuyên dùng cho doanh nghiệp nhà xưởng trong công nghiệp. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 09168 09179 (Mr Quyết)
THÙNG NHỰA ĐẶC

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 025 ( SÓNG BÍT 1T )

610 x 420 x 100 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 006 ( SÓNG BÍT 1T1)

530 x 430 x 110 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 007 ( SÓNG BÍT 1T5 )

610 x 420 x 150 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 003 ( sóng bít 1T9 )

610 x 420 x 190 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 019 ( SÓNG BÍT 3T1 )

610 x 420 x 310 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC HS 026 ( SÓNG BÍT 3T9 )

610 x 420 x 390 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC 5 BÁNH XE

778x496x457 mm
Giá: Liên hệ

Thùng nhựa đặc A2

610x380x206 mm
Giá: Liên hệ

Thùng nhựa đặc A3

370x305x160 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC A4

235 x 155 x 80 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC A7

360 x 296 x 138 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B1

630 x 420 x 200 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B2

455 x 270 x 120 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B3

460 x 330 x 182 mm
Giá: Liên hệ
Go Top