Thùng nhựa đặc

Thùng nhựa đặc

Thùng nhựa đặc

Thùng nhựa đặc | Thung nhua dac

Thùng nhựa đặc, Thung nhua dac
Thùng nhựa đặc Thuận thiên plastic được thiết kế chuyên dùng cho doanh nghiệp nhà xưởng trong công nghiệp. Sản xuất từ nhựa nguyên sinh với độ dày lên đến 10mm, có thể đặt thùng trên các giá kệ vững chãi, cầm nắm, bưng bê thuận tiện.
THÙNG NHỰA ĐẶC

THÙNG NHỰA ĐẶC 5 BÁNH XE

775x495x425 mm
Giá: Liên hệ

Thùng nhựa đặc A2

610x380x206 mm
Giá: Liên hệ

Thùng nhựa đặc A3

370x305x160 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC A4

235 x 155 x 80 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC A7

360 x 296 x 138 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B1

610 x 420 x 200 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B2

455 x 270 x 120 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B3

460 x 330 x 182 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B4

510 x 340 x H170 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B5

600 x 388 x 300 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B6

438 x 293 x 252 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B7

370 x 280 x 125 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B8

520 x 424 x 220 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B9

495 x 395 x 115 mm
Giá: Liên hệ

THÙNG NHỰA ĐẶC B10

495 x 395 x 235 mm
Giá: Liên hệ
Go Top