PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

1. Đặt hàng qua Email

2. Đặt hàng qua hotline hoặc zalo